Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Ngân Tr
Ngân Tr

Tata English

Ưu điểm

Môi trường năng động, hòa đồng.

Điểm cần cải thiện

Nên giao tiếp vs học viên nhiều hơn về các phản hồi.

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngoài học kiến thức còn được học thêm nhiều kỹ năng mới.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn