Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tiến Tiến
Tiến Tiến

Tata English

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện,học viên hòa đồng cởi mở

Điểm cần cải thiện

Không có điều cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đến Tata để trải nghiệm những điều không ở đâu có

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn