Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hiền Thu
Hiền Thu

Tata English

Ưu điểm

Anh chị thì nhiệt tình tư vấn , giảng viên , trợ giảng nhiệt huyết tận tình chỉ bảo, bạn bè thân thiên

Điểm cần cải thiện

Leo tầng nhiều

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia vì ngoài việc học tập thì các bạn còn được bổ sung các kĩ năng mềm như đánh máy 10 ngón , được tham gia các hoạt động tập như chạy bộ , bơi.....

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn