Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Anh Ngo Lan
Anh Ngo Lan

Tata English

Ưu điểm

Giáo viên thân thiệt học viên hòa đồng

Điểm cần cải thiện

Tất cả đều tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy cố gắng và thật kiên trì, chăm chỉ để thành công

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn