Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tata English

Ưu điểm

Quan tâm , ai cũng dễ mến dễ gần

Điểm cần cải thiện

Các anh chị giao tiếp nhiều hơn hơn nữa , để em và nhiều b khác cải thiện việc giao tiếp

Trải nghiệm và lời khuyên

Bình tĩnh , tự tin , sẽ có người hướng dẫn tận tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn