Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Doan Vũ
Doan Vũ

Tata English

Ưu điểm

Môi trường thân thiện,cơ sở vật chất tốt, cải thiện nhiều kĩ năng về tiếng anh và cuộc sống

Điểm cần cải thiện

Giao tiếp tốt hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học ở đây để trải nghiệm môi trường tuyệt vời và thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn