Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huy Nguyễn
Huy Nguyễn

Tata English

Ưu điểm

Em vẫn chưa tìm ra ưu điểm

Điểm cần cải thiện

Em thấy tata cần thêm từ vựng cho học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở tata, môi trường học tập tốt, nhiều điều thú vị, tạo cho bản thân những thói quen, những kết quả học tập tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn