Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thích Vương Tử
Thích Vương Tử

Tata English

Ưu điểm

Giúp em cải thiện khả năng nghe nói và rèn tính kiên trì

Điểm cần cải thiện

Em chưa nghĩ ra

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây để nghe nói tốt hơn, dậy sớm lúc 5h sáng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn