Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Lan Anh
Lan Anh

Tata English

Ưu điểm

Anh chị trợ giảng thái độ tốt hòa đồng quan tâm học viên

Điểm cần cải thiện

K cần cải thiện gì thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy thử trải nghiệm ở Tata English để có nhiều trải nghiệm thú vị hơn và có thêm nhiều kĩ năng hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn