Tata English - Nền Tảng Tiếng Anh Cho Người Thiếu Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hiro Hidetoshi
Hiro Hidetoshi

Tata English - Nền Tảng Tiếng Anh Cho Người Thiếu Kiên Trì

Ưu điểm

* Đội ngũ giáo viên, trợ giảng tâm huyết, luôn quan tâm truyền lửa cho học viên
* Dạy những kỹ năng chắc chắn cần có
* Kiến thức dễ tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Nên sắp xếp lớp ít người một lớp hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học
Mà đã học tiếng anh ở tata thì nên tham gia luôn các buổi học ngoại khóa kỹ năng của tata, chắc chắn không hối hận

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn