Tata Nền Tảng Cho Người Thiếu Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hoa Bùi
Hoa Bùi

Tata Nền Tảng Cho Người Thiếu Kiên Trì

Ưu điểm

Tạo động lực cho bản thân học tiếng anh, rèn luyện ý chí tốt, phát triển bản thân với nhiều kỹ năng, môi trường học tập tốt- giáo viên dạy tốt, thân thiện, đội ngũ trợ giảng nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy đến thử và cảm nhận khoá học tuyệt vời tại TATA- không chỉ có học tiếng anh mà còn được nâng cao nhiều kiến thức để phát triển bản thân!!! Các bạn sẽ thấy rất thuyết phục và hài lòng!!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn