Tata Nền Tảng Cho Người Thiếu Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nhi Vũ
Nhi Vũ

Tata Nền Tảng Cho Người Thiếu Kiên Trì

Ưu điểm

E từng là một đứa rất lười rậy sớm. Nhưng từ khi học ở tata e đã cải thiện đc sự ngủ nướng của mk

Điểm cần cải thiện

Nên sắp xếp người ít lớp

Trải nghiệm và lời khuyên

Very good. Sau khoá học mk cảm thấy mk tự tin phát âm hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn