Tata Tiếng Anh Cho Người Thiếu Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Vũ Ngọc
Vũ Ngọc

Tata Tiếng Anh Cho Người Thiếu Kiên Trì

Ưu điểm

Chất lượng giảng dạy 9/10
Giảng viên trợ giảng thân thiện hoà đồng
Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Muốn có thêm nhiều hoạt động chung ở Tata

Trải nghiệm và lời khuyên

Tata sẽ phù hợp hơn cho những bạn mất gốc và cần có nền tảng vững chãi để giao tiếp với người nước ngoài

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn