Thời Gian Học Tập Ở Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nhi Lê
Nhi Lê

Thời Gian Học Tập Ở Tata

Ưu điểm

Trợ giảng thân thiện
Môi trường học tậo thoải mái

Điểm cần cải thiện

Đôi khi lớp hơi đông

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã học ở đây và cải thiện rất tốt về kĩ năng giao tiếp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn