Tiếng Anh Cho Người Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tiếng Anh Cho Người Kiên Trì

Ưu điểm

Giáo viên vui vẻ, nhiều hoạt động bỏ ích

Điểm cần cải thiện

Giờ làm bài tập linh hoạt hơn ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Đến với tata để có được những trải nghiệm tuyệt vời

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn