Tiếng Anh Dành Cho Người Thiếu Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trang Phạm
Trang Phạm

Tiếng Anh Dành Cho Người Thiếu Kiên Trì

Ưu điểm

Có điều hòa
Giáo viên nhiệt huyết và tận tâm
Học phí hợp lý
Tiến bộ tốt
Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Cần có thang máy

Trải nghiệm và lời khuyên

Hơn cả tuyệt vời khi học ở đây ạ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn