Tiếng Anh Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tiếng Anh Giao Tiếp

Ưu điểm

Giảng viên tích cực, có chuyên môn, quan tâm học sinh

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất, có nhưng hôm nóng mà không đủ quạt

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tốt cho những bạn mới bắt đầu học tiếng anh giao tiếp hoặc mất gốc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn