Tiếng Anh Giao Tiếp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tiếng Anh Giao Tiếp

Ưu điểm

Các anh chị vui vẻ hòa đồng quan tâm đến học viên

Điểm cần cải thiện

Không biết

Trải nghiệm và lời khuyên

Học tập tại tata là một trải nghiệm mới , đặc biệt và thực sự khá tốt cho bất cứ ai có ý định học tiếng anh giao tiếp và muốn tự tin hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn