Tiếng Anh Nền Tảng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thanh Duy Bùi Nguyễn
Thanh Duy Bùi Nguyễn

Tiếng Anh Nền Tảng

Ưu điểm

Very very good,trình độ giáo viên cao,giáo viên rất nhiệt tình ,thân thiện hỗ trợ học sinh hết mình

Điểm cần cải thiện

Ko có gì cần cải thiện ,nếu có thì tốt hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất tốt,đây là trung tâm xứng đáng dành cho các bạn mới học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn