Tiếng Anh Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huế Đỗ
Huế Đỗ

Tiếng Anh Tata

Ưu điểm

Môi trường hòa đồng, quan tâm học viên, học viên tiến bộ nhanh chóng, giảng viên và trợ giảng nhiệt tình, có cơ hội được làm việc ở đây

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cần cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên theo học ở đây nhé, nhanh tăng level nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn