Tiếng Anh Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Khuê Minh
Khuê Minh

Tiếng Anh Tata

Ưu điểm

Tốt cho người thiếu kiên trì, môi trường học tập tốt, linh động, thoải mái

Điểm cần cải thiện

Em thấy không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên theo học ở đây để cải thiện trình độ tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn