Trải Nghiệm Trong Tuần Lễ Kim Cương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Dũng Nguyễn Đức
Dũng Nguyễn Đức

Trải Nghiệm Trong Tuần Lễ Kim Cương

Ưu điểm

Trợ giảng thân thiện giúp cải thiện các kĩ năng để thành công giúp những các thói quen tốt hơn

Điểm cần cải thiện

Chị dễ tính quá nên các em hư

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học bởi vì đây là nơi giúp có những kĩ năng kiến thức kĩ năng học tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn