Trải Nghiệm Và Cảm Nhận Về Khoá Học - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ TATA English | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Trải Nghiệm Và Cảm Nhận Về Khoá Học

Dương Mẩu
Dương Mẩu

Ưu điểm

Giáo viên và trợ giảng vô cùng quan tâm và nhiệt tình với học viên khi lên lớp đi học vô cùng thoải mái

Điểm cần cải thiện

Không có j cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Học đi đừng sợ
Học đi đừng ngại
Học đi vui lắm
Đi học như đi chơi mà vẫn đầy kiến thức cải thiện hằng ngày

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.