Trải Nghiệm Về Việc Học Tập Các Kĩ Năng, Giao Tiếp Với Bạn Bè, Tuần Lễ Kim Cương Đầy Ý Nghĩa | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

An Nguyễn
An Nguyễn

Trải Nghiệm Về Việc Học Tập Các Kĩ Năng, Giao Tiếp Với Bạn Bè, Tuần Lễ Kim Cương Đầy Ý Nghĩa

Ưu điểm

giáo viên rất tốt với học viên, mọi người tích cực trong môi trường học tập, việc học các kĩ năng có ý nghĩa trong cuộc sống được dạy rất quan tâm

Điểm cần cải thiện

phòng học rộng hơn một chút, trang trí phòng học cho sáng táo hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

rất vui vẻ và cảm thấy tích cực hơn trong cách suy nghĩ, việc học rất ổn định và giáo viên có trách nhiệm cực tốt đối với học sinh tata. Lời khuyên học sinh tham gia càng đông càng vui

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn