Trung Tâm Rất Tốt | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tuấn Tạ Văn
Tuấn Tạ Văn

Trung Tâm Rất Tốt

Ưu điểm

Giáo viên kỹ năng tốt, dạy tốt, thân thiện hoà đồng, bản thân cảm thấy sau 3 tháng học tại đây bản thân tiến bộ rất nhiều

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên kỹ năng tốt, dạy tốt, thân thiện hoà đồng, bản thân cảm thấy sau 3 tháng học tại đây bản thân tiến bộ rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn