Trung Tâm Tiếng Anh Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thị Nhàn Phạm
Thị Nhàn Phạm

Trung Tâm Tiếng Anh Tata English

Ưu điểm

Trung tâm rất quan tâm đến học viên, từ giáo viên đến trợ giảng rất nhiệt tình, vui tính, quan tâm đến từng bạn học viên. Đặc biệt là quản lý luôn luôn quan tâm từng bạn trong lớp từ việc học tập đến chuyên cần, làm bài tập trên web, bài tập trên web rất sinh động,.........

Điểm cần cải thiện

Không có gì nói cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia vì ở trung tâm không chỉ học Tiếng Anh mà còn được học các kỹ năng học nhóm, giáo tiếp, tuần lễ kim cương, nói Tiếng Anh với người nước ngoài........

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn