Trung Tâm Tốt Nhất Về Luyện Phát Âm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tùng Turtle
Tùng Turtle

Trung Tâm Tốt Nhất Về Luyện Phát Âm

Ưu điểm

Học phát âm rất tốt chưa kể còn được học nhiều kỹ năng sống và kết được thêm nhiều bạn mới

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đi học nếu bạn bị mất gốc tiếng Anh và thiếu kiên trì

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn