Truyền Động Lực | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Truyền Động Lực

Ưu điểm

trải nghiệm tốt, học vui

Điểm cần cải thiện

can thiệp hơi sâu vào đời sống học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

ai thực sự thiếu động lực học tiếng anh hoặc không biết gì mới nên học tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn