Tuần Lễ Kim Cương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Chi Tang
Chi Tang

Tuần Lễ Kim Cương

Ưu điểm

Nhờ có các anh chị giảng viên trong trung tâm em hình thành được thói quen dậy sớm, có thêm động lực học tập và cải thiện việc học tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Chị bích dễ tính quá nên các em hư

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên học tập tại trung tâm để cải thiện việc học tiếng anh tốt nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn