Tuần Lễ Kim Cương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Le Duy Khiem
Le Duy Khiem

Tuần Lễ Kim Cương

Ưu điểm

Giảng viên vui tính, trợ giảng vui tính, lớp học vui nhộn, truyền tải cho sinh viên tích cực, biết được sinh viên muốn gì và làm gì

Điểm cần cải thiện

Update điều hoà, chố gửi xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Lên thử một lần và sau đó sẽ thích không cưỡng lại được, sẽ được học cách giao tiếp một cách tự tin

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn