Về Các Hoạt Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Về Các Hoạt Động

Ưu điểm

Tuyệt vời!!!!!

Điểm cần cải thiện

Thêm nhiều hoạt động kĩ năng ngoài trời nâng cao tinh thần teamwork của tata

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tới và cảm nhận nhưng điều mới mẻ và được khai sáng đầu óc hihihi

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn