Very Very Good | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Dinh Ánh Sao
Dinh Ánh Sao

Very Very Good

Ưu điểm

Môi trường năng động , cơ sở vật chất tốt . Anh chị giảng viên tốt bụng và hoà đồng

Điểm cần cải thiện

Cần nâng cấp điều hoà

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây để cảo thiện tiếng anh và sự tự tin . Môi trường năng động để phát triển mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn