Ấn Tượng Với Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TES - Thầy Jimmy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ấn Tượng Với Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Không gian học được bố trí hiện đại, đẹp, có vườn để bé hoạt động ngoại khóa
Giáo viên nước ngoài nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy gì đặc biệt

Trải nghiệm và lời khuyên

Bé mới trải nghiệm học tại đây không lâu nên chưa có nhiều đánh giá nhưng nhìn chung bé rất vui khi học tại đây, về nhà thường xuyên nói bằng tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn