Tiếng Anh Cho Trẻ Em | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TES - Thầy Jimmy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tiếng Anh Cho Trẻ Em

Ưu điểm

Thầy, cô dạy nhiệt tình, vui vẻ và năng động. Hơn nữa, thầy, cô luôn tạo cảm hứng cho các con học tập bằng các hoạt động phong phú. Điều mình ấn tưởng, thầy, cô luôn giúp học sinh có thể tự thuyết trình về những gì được học sau mỗi Unit.

Điểm cần cải thiện

Hiện tại mình rất hài lòng với trung tâm nên không có yêu cầu gì thêm.

Trải nghiệm và lời khuyên

PH nên cho con theo học tại đây học phí thì phù hợp mà môi trường lại rất ok.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn