Trung Tâm Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TES - Thầy Jimmy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Tốt

Ưu điểm

Học phí không quá đắt, có giáo viên nước ngoài, các cô đón bé rất nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

không thấy có vấn đề gì lớn

Trải nghiệm và lời khuyên

Bé khá thích học ở đây, được tham gia nhiều hoạt động, không phải làm bài tập nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn