Trung Tâm Tốt, Gần Nhà | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TES - Thầy Jimmy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Trung Tâm Tốt, Gần Nhà

Ưu điểm

Gần nhà, tiện đi lại
Bé thích học và giáo viên dạy khá tốt

Điểm cần cải thiện

ít giáo viên Việt Nam

Trải nghiệm và lời khuyên

Gia đình đã cho 2 bé học ở trung tâm nên rất lòng với chất lượng, tuy nhiên cần có nhiều giáo viên Việt hơn để hỗ trợ bé khi học trên lớp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn