Đánh Giá Trung Tâm Forum - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ The Forum Center | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Đánh Giá Trung Tâm Forum

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên tốt

Điểm cần cải thiện

Không có, tất cả đều ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn học viên nên tận dụng học nhiều buổi tự do

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.