Anh (Chị) Nhân Viên Trung Tâm Luôn Giúp Đỡ Sau Giờ Học. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Anh (Chị) Nhân Viên Trung Tâm Luôn Giúp Đỡ Sau Giờ Học.

Ưu điểm

Mỗi khi tới trung tâm gặp gỡ thầy cô thân thiện và nhiệt tình, làm cho tôi thoải mái mỗi khi đi học. Học bài nhớ ngay tại lớp 90%: Vì có nhiều game lồng ghép trong giờ học vừa thư giãn và vừa học. Anh (chị) nhân viên trung tâm luôn giúp đỡ sau giờ học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn không tự tin khi nói tiếng anh, hãy tới trung tâm học. Bạn muốn du lịch nước ngoài có thể nói chuyện với người nức ngoài.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn