Cách Dạy Hay Và Dạy Cách Phát Âm Rất Tốt, Môi Trường Học Tập Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cách Dạy Hay Và Dạy Cách Phát Âm Rất Tốt, Môi Trường Học Tập Vui Vẻ

Ưu điểm

Cách dạy hay và dạy cách phát âm rất tốt, môi trường học tập vui vẻ. Giáo viên tận tâm, chỉ học sinh cách đọc và phương pháp thuộc từ vựng bằng cử chỉ tay chân dễ nhớ. Đặc biệt, giúp học viên bằng cách làm video giúp thêm tự tin.

Điểm cần cải thiện

Cải thiện thêm giáo viên. Nên thêm những buổi thực hành ngoài trời. Thêm giáo viên nước ngoài.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đi học vì mình từ một người không giỏi tiếng Anh và phát âm không giỏi và chuẩn, nhưng sau 5 tháng đã cải thiện rõ rệt và giáo viên đặc biệt tận tình chỉ bảo học sinh tốt với cách dạy hay và đặc biệt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn