Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

Thầy dạy nhiệt tình. Cơ sở vật chất tốt. Môi trường vui vẻ.

Điểm cần cải thiện

Nhân viên tư vấn nên quan tâm đối với học viên tốt hơn. Thầy cô dạy nên trao đổi kỹ năng chuyên môn, giảng dạy nhất là phần phát âm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn