Đánh Giá Chất Lượng - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Đánh Giá Chất Lượng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên tốt, môi trường tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Nhân viên quán gửi xe cần thân thiện hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Sẽ trải nghiệm môi trường tốt nhất khi học ở đây, từ giáo viên, cơ sở vật chất đến các hoạt động ngoại khoá

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.