Đội Ngũ Hỗ Trợ (Nhân Viên Hỗ Trợ) Rất Nhiệt Tình, Gửi Bài Tập, Theo Dõi Bài Tập Và Thời Gian Theo Học Cũng Như Những Bài Kiểm Tra Cuối Khóa | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Đội Ngũ Hỗ Trợ (Nhân Viên Hỗ Trợ) Rất Nhiệt Tình, Gửi Bài Tập, Theo Dõi Bài Tập Và Thời Gian Theo Học Cũng Như Những Bài Kiểm Tra Cuối Khóa

Ưu điểm

Giáo viên rất tận tình, nhiệt tình, hướng dẫn cho từng học viên, đặc biệt trước khi giờ học, thầy cô còn ngồi trò chuyện, hướng dẫn và chi sẻ với học viên. Lộ trình học rất hay, phù hợp để bỏ rào cản bắt học ngoại ngữ. Đội ngũ hỗ trợ (nhân viên hỗ trợ) rất nhiệt tình, gửi bài tập, theo dõi bài tập và thời gian theo học cũng như những bài kiểm tra cuối khóa.

Điểm cần cải thiện

Thêm thiết bị nghe, nhìn. Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường thân thiện với đội ngũ giảng viên, hỗ trợ. Lộ trình học tiếng bộ từng ngày với chương trình học trực quan.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn