Giáo Trình Dạy Học Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Trình Dạy Học Tốt

Ưu điểm

Thầy cô giáo vui vẻ, có kinh nghiệm cao, truyền đạt tốt cho học sinh. Bạn bè vui vẻ. Giáo trình dạy học tốt.

Điểm cần cải thiện

Có những số từ vựng bị lặp đi lặp lại trong những bài học mới. Cần có những khóa học nâng cao luyện nghe và nói Anh văn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã sử dụng và nghe nói tiếng Anh tốt hơn, vốn từ vựng được nhiều hơn. Lời khuyên của tôi với các bạn sinh viên là nên học anh văn tại trung tâm anh ngữ thủ lĩnh TEC. Các bạn sẽ có những trải nghiệm tốt và sử dụng Anh văn tốt hơn nữa.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn