Giáo Viên Dạy Tâm Huyết, Chỉ Rõ Và Nêu Nghĩa Của Mỗi Từ Mới | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Dạy Tâm Huyết, Chỉ Rõ Và Nêu Nghĩa Của Mỗi Từ Mới

Ưu điểm

Giáo viên dạy tâm huyết, chỉ rõ và nêu nghĩa của mỗi từ mới. Giáo viên dạy có năng lượng, cho học viên đọc to cùng nhau những từ mới, đưa ra những game nhớ để thuộc từ nhanh hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi cảm thấy rất tiến bộ về những cụm danh từ mới thay cho những từ đơn lẻ, đơn giản.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn