Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện. Giờ học linh động. Hiểu, nhớ từ vựng ngay tại lớp. Môi trường phản xạ tốt.

Điểm cần cải thiện

Cần hướng dẫn học viên phát âm tốt hơn. Hướng dẫn bài nghe.

Trải nghiệm và lời khuyên

Cũng bình thường. Nhớ từ vựng tốt. Nhũng kỹ năng khác tôi chưa thấy cải thiện.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn