Nhớ Từ Trong Lớp Và Phát Âm Chuẩn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhớ Từ Trong Lớp Và Phát Âm Chuẩn

Ưu điểm

Nhớ từ trong lớp và phát âm chuẩn. Thầy cô giáo vui vẻ, nhiệt tình. Trang thiết bị tốt và tối tân.

Điểm cần cải thiện

Hoàn tất tốt, không có gì cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có đến học thử trải nghiệm và bạn sẽ giỏi tiếng Anh lên ngay.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn