Nội Dung Tiết Học Dễ Dàng Tiếp Thu, Thuộc Từ Vựng Tại Lớp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nội Dung Tiết Học Dễ Dàng Tiếp Thu, Thuộc Từ Vựng Tại Lớp

Ưu điểm

Nội dung tiết học dễ dàng tiếp thu, thuộc từ vựng tại lớp. Thầy cô nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho học viên. Lớp học sôi nổi, vui vẻ, dễ dàng tiếp thu bài học.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất, thiết bị như loa, màn hình, bảng, ánh sáng... Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về phương thức dạy.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn