Quan Tâm Học Viên Khi Lúc Ở Nhà, Dặn Dò, Hướng Dẫn Thêm Tại Nhà | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Quan Tâm Học Viên Khi Lúc Ở Nhà, Dặn Dò, Hướng Dẫn Thêm Tại Nhà

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, giảng dạy tốt, học viên hiểu bài và thuộc bài tại lớp. Trung tâm cơ sở vật chất tốt. Quan tâm học viên khi lúc ở nhà, dặn dò, hướng dẫn thêm tại nhà.

Điểm cần cải thiện

Nên mở lớp thêm để giúp các bạn học nữa. Thêm khung giờ học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi học tại trung tâm, môi trường thân thiện, trình độ tiếng Anh cải thiện lên nhiều. Các kĩ năng được cải thiện lên nhanh chóng và mặt từ vựng được biết nhiều từ hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn