Sôi Động, Không Nhàm Chán | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Sôi Động, Không Nhàm Chán

Ưu điểm

Dễ tiếp thu, hầu như không cần về nhà ôn lại. Sôi động, không nhàm chán. Giáo viên gần gũi, học viên thoải mái.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 2 lần học trung tâm khác, thì chưa thấy trung tâm nào dễ tiếp thu và đạt được sự hài lòng hoàn toàn tại trung tâm TEC.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn