Sử Dụng Body Language Giúp Nhớ Bài Ngay Tận Lớp | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Thủ Lĩnh – TEC

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Sử Dụng Body Language Giúp Nhớ Bài Ngay Tận Lớp

Ưu điểm

Sử dụng body language giúp nhớ bài ngay tận lớp. Giáo viên nhiệt tình. Sử dụng cú pháp dễ nhớ và dễ vận dụng trong thực tế.

Điểm cần cải thiện

Ít chi nhánh nên di chuyển xa. Chỗ gửi xe hơi xa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Dạy lại từ đầu cho các bạn mất căn bản. Dễ nhớ và cực kỳ phù hợp cho các bạn đang đi làm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn